ประวัติ


ประวัติความเป็นมา
 
 
                  โรงเรียนอนุบาลสายสุดาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ผสมผสานกับแนวการจัดประสบการณ์ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  โดยมี นางสาวสายสุดา   อ้นสุวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาตครูใหญ่  โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 46/14 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10230    โทรศัพท์  02- 5108399,  02- 5108400 โทรสาร 02- 5191032 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน ประกอบด้วยอาคารเรียน 2 ชั้น 2 หลัง อาคาร 3 ชั้น 1 หลัง มี 9 ห้องเรียน
                  อาคารที่ 1 มี 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนจำนวน 8 ห้องเรียน ห้องธุรการ 1 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง ขนาดห้องเรียนกว้าง 9x8 เมตร ทุกห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศ และมีห้องน้ำทุกห้อง
                  อาคารที่ 2 มี 2 ชั้น ประกอบด้วย ชั้น1 ห้องเตรียมอนุบาล 2 ห้อง มีห้องน้ำ 4 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้องห้องวีดีโอ 1 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องประกอบอาหาร ชั้น 2 ห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพ 1 ห้อง มีห้องน้ำ 2 ห้องและบ้านพักบุคลากร
                  อาคารที่ 3 มี 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้น 1 ห้องอาหาร ห้องประชุม 1 ห้อง ชั้น 2 ห้องสมุด 1 ห้อง ชั้น 3 บ้านพักบุคลากรห้องน้ำ 2 ห้อง
                  สระว่ายน้ำขนาด 8 x 16 เมตร ติดระบบเครื่องกรองน้ำ
                  สนามเอนกประสงค์ ด้านหน้าอาคารเรียน สนามหญ้า ลานจอดรถ มีพื้นที่สวนเกษตร ประมาณ 12 ไร่ ติดกับบริเวณโรงเรียน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ นักเรียนและชุมชนทั่วไป
                  เปิดรับนักเรียน  ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 อายุ 2 - 6 ปี
   
ปรัชญาของโรงเรียน  “เตรียมความพร้อม น้อมรับคุณธรรม”
คำขวัญ  “ความรัก ความห่วงใย คือดวงใจสายสุดา”
สีประจำโรงเรียน   สีม่วง - สีเหลือง
สัญลักษณ์   ดอกบัว

เครื่องหมายของโรงเรียน คือ      

 

 ภายในวงกลมเป็นตัวอักษรย่อ ส...

 ซึ่งเป็นอักษรย่อของโรงเรียน

 

 

 

 

26/10/2016

2211

ดูครั้ง

โรงเรียนอนุบาลสายสุดา

46/14 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์  02- 5108399,  02- 5108400 โทรสาร 02- 5191032 

www.saisuda.ac.th
E-mail saisuda_school@hotmail.com , Facebook saisuda kindergarten