รับสมัครนักเรียน

ระเบียบการรับสมัคร 2563

 

ใบสมัครนักเรียน

 

ใบสมัครชมรม

 


รับสมัครนักเรียนโปรแกรม IEP

 

 


VDO กิจกรรมการเรียนการสอน


สานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา

 


สานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา

 


สานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา

 


สานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา

 


กิจกรรมการเรียนการสอน

 


กิจกรรมการเรียนการสอน

 


กิจกรรมเต้นบัลเลต์

 

แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในสวนอันร่มรื่นบริเวณโรงเรียนอนุบาลสายสุดา

 

แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในสวนอันร่มรื่นบริเวณโรงเรียนอนุบาลสายสุดา

 

 


Merry Christmas & Happy New Year saisuda kindergarten

 

 

 

 

 


Merry Christmas & Happy New Year saisuda kindergarten

 

 

 

 

 


Merry Christmas & Happy New Year saisuda kindergarten

 

 

 

 

 


Merry Christmas & Happy New Year saisuda kindergarten

 

 

 

 

 


Merry Christmas & Happy New Year saisuda kindergarten

 

 

 

 

 


Merry Christmas & Happy New Year saisuda kindergarten

 

 

 

 

 


Merry Christmas & Happy New Year saisuda kindergarten

 

 

 

 

 


Merry Christmas & Happy New Year saisuda kindergarten

 

 

 

 

 


Merry Christmas & Happy New Year saisuda kindergarten

 

 

 

 

 


Merry Christmas & Happy New Year saisuda kindergarten

 

 

 

 

 


Merry Christmas & Happy New Year saisuda kindergarten

 

 

 

 

 


Merry Christmas & Happy New Year saisuda kindergarten

 

 

 

 

 


Merry Christmas & Happy New Year saisuda kindergarten

 

 

 

 

 


Merry Christmas & Happy New Year saisuda kindergarten

 

 

 

 

 


กิจกรรมกีฬาสีสายสุดาเกมส์ ครั้งที่ 25

 

 

 

 

 


กิจกรรมกีฬาสีสายสุดาเกมส์ ครั้งที่ 25

 

 


กิจกรรมกีฬาสีสายสุดาเกมส์ ครั้งที่ 25

 

 


กิจกรรมกีฬาสีสายสุดาเกมส์ ครั้งที่ 25

 

 


กิจกรรมกีฬาสีสายสุดาเกมส์ ครั้งที่ 25

 

 


กิจกรรมกีฬาสีสายสุดาเกมส์ ครั้งที่ 25

 

 


กิจกรรมกีฬาสีสายสุดาเกมส์ ครั้งที่ 25

 

 


กิจกรรมกีฬาสีสายสุดาเกมส์ ครั้งที่ 25

 

 


กิจกรรมกีฬาสีสายสุดาเกมส์ ครั้งที่ 25

 

 


รวมกีฬากิจกรรมกีฬาสีสายสุดาเกมส์ ครั้งที่ 25

 

 


กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

 

 


กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

 

 


กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

 

 


กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

 

 


กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

 

 


กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

 

 


กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

 

 


กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

 

 


กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

 

 


กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา ระดับชั้นอนุบาล 3 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

 

 


กิจกรรมม วุฒิบัตรบัณฑิตน้อยสายสุดารุ่นที่ 25 วันที่1 มีนาคม 2562

 

 

 

 


กิจกรรมยามเช้า ต้อนรับเปิดเทอม 1/2562 กับหนูน้อยตัวเล็กๆ เด็กๆอนุบาลสายสุดา

 

 


กิจกรรมยามเช้า ต้อนรับเปิดเทอม 1/2562 กับหนูน้อยตัวเล็กๆ เด็กๆอนุบาลสายสุดา

 

 


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

 

 

 

 

 

 

 


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

 

 


กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา

ระดับชั้นอนุบาล 3

 

 

 

 


 

กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา
ระดับชั้นอนุบาล 3

 

 

 


กิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา

ระดับชั้นอนุบาล 3

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 


สานสัมพันธ์ครอบครัวสายสุดา

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


กีฬาสีเขียวแดง

 

 

 

 

 


กีฬาสีเขียวแดง

 

 

 

 

 


กีฬาสีเขียวแดง

 

 

 

 

 


กีฬาสีเขียวแดง

 

 

 

 

 


กีฬาสีเขียวแดง

 

 

 

 

 


กีฬาสีเขียวแดง

 

 

 

 

 


กีฬาสีเขียวแดง

 

 

 

 

 


กีฬาสีเขียวแดง

 

 

 

 

 


กีฬาสีเขียวแดง

 

 

 

 

 


กีฬาสีเขียวแดง

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 


 

 

 

 

 


กิจกรรมสานสัมพันธ์ระดับ อ.2/อ.2 พัทยาปาร์คปี 62

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ภาพกิจกรรมหน่วยอากาศ เรื่องอากาศบริสุทธิ์

หน่วยผลไม้ เรื่อง กล้วยแปรรูป (เค้กกล้วยหอม)

นิเทศการสอน อ.1/2

นิเทศน้องเตรียมอนุบาลเรื่องร่างกายของเราโรงเรียนอนุบาลสายสุดา

46/14 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์  02- 5108399,  02- 5108400 โทรสาร 02- 5191032 

www.saisuda.ac.th
E-mail saisuda_school@hotmail.com , Facebook saisuda kindergarten