ภาพกิจกรรม

หน่วยผลไม้ เรื่อง กล้วยแปรรูป (เค้กกล้วยหอม)

หน่วยผลไม้
เรื่อง กล้วยแปรรูป (เค้กกล้วยหอม)

โรงเรียนอนุบาลสายสุดา

46/14 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์  02- 5108399,  02- 5108400 โทรสาร 02- 5191032 

www.saisuda.ac.th
E-mail saisuda_school@hotmail.com , Facebook saisuda kindergarten